تعرفه طراحی سایت با ASP.Net
برای اینکه جواب سوال تعرفه طراحی سایت با ASP.Net رو پیدا کنیم باید ابتدا ببینیم چه نوع سایتی و بر اساس چه امکاناتی میخواهیم و بعد قیمت یک سایت تعیین می شود ولی به صورت روتین و معمولی تعرفه طراحی سایت مشخص است. البته انواع سایت رو معرفی میکنیم و تعرفه طراحی هر کدام رو مورد بررسی قرار میدهیم. بعد برای هر امکان جدید یک قیمت در نظر میگیریم تا به یک جمع بندی کلی برسیم.